Monthly Archives: می 2014

اطلاعات جامع در مورد خرگوش(rabbit)

mini rex rabbit

اطلاعات جامع در مورد خرگوش rabbit خرگوش نوعی جونده از رده مهره داران ، شاخه پستانداران و راسته لاگرفورما است. عمر آنها دربین نژادهای مختلف متفاوت است و در حدود ۶ تا ۷ سال می باشد. خرگوشها در طبیعت به

حدیث و روایات از بزرگان درمورد کبوتر

حدیث و روایات از بزرگان در مورد کبوتر  درمورد کبوتر و فواید نگهداری از آن در خانه به عنوان حیوان خانگی و پرنده اهلی خانه زی احادیث زیادی از ائمه و رسول اکرم نقل شده است ، که به اختصار