Category Archives: اطلاعات جامع در مورد سنجاب(SQUIRREL)

اطلاعات جامع در مورد سنجاب(SQUIRREL)

SQUIRREL

اطلاعات جامع در مورد سنجاب SQUIRREL سنجاب نوعی جونده بسیار باهوش فعال و نقب زن(حفار) می باشد و مهارت بسیار زیادی در بالا رفتن و پریدن از صخره ها و درختان دارد. امروز بسیاری از دوست داران حیوانات خانگی علاقمند