Category Archives: حیوانات خاص

لمور(Lemur)

Lemur

لمور Lemur لمور حیوانی نادر و در معرض انقراض می باشد و فقط بومی جنگلهای ماداگاسکار ، جزیره ای در سواحل آفریقا می باشد. کلمه لمور به معنی شبح و روح است. لمورها  حیواناتی شب فعال اند که بیشتر عمر

ایگوآنا(Iguana)

Iguana

ایگوآنا Iguana ایگوآنا نوعی خزنده از خانواده مارمولک ها و بومی قاره آمریکا می باشد. در طبیعت چند نوع مختلف ایگوآنا وجود دارد ولی در ایران به علت این که حیوانی است که تازه به بازار ایران راه یافته و

کوآلا(Koala)

Koala

کوآلا  Koala   کوآلا نوعی پستاندار کیسه دار کوچک استرالیایی است. این حیوان فقط بومی قاره استرالیا بوده و از خویشاوندان(بامبت) می باشد. این حیوان کوچک به خاطر شکل ظاهری و شباهت ظاهری که به خرس ها دارد ، به

کلیات ضوابط و معیارهای احداث باغ پرندگان

کلیات احداث باغ پرندگان

کلیات ضوابط و معیارهای احداث باغ پرندگان   مقدمه : نگهداری از پرندگان وحشی در اسارت یا برای تکثیر و پرورش آنها جهت استفاده از گوشت ، پر و … می باشد و یا به منظور مطالعه رفتار ، فیزیولوژی

دستورالعمل تکثیر و پرورش پستانداران وحشی در اسارت

پستانداران وحشی

دستورالعمل تکثیر و پرورش پستانداران وحشی در اسارت    کلیات: خرداد ۱۳۸۷ در اجرای مواد ۱ و ۶ قانون شکار و صید مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶ و با اصلاحات مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۵۳ و ۲۵/۹/۱۳۷۵ و نیز مواد ۲۱، ۳۱ و ۳۳ الی ۳۶

دستورالعمل تکثیر و پرورش پرندگان وحشی در اسارت

باغ پرندگان

دستورالعمل تکثیر و پرورش پرندگان وحشی در اسارت   کلیات: خرداد ۱۳۸۷ در اجرای مواد ۱ و ۶ قانون شکار و صید مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶ و با اصلاحات مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۵۳ و ۲۵/۹/۱۳۷۵ و نیز مواد ۲۱، ۳۱ و ۳۳ الی ۳۶

شوگرگلایدر(Sugar glider)

Sugar glider

شوگرگلایدر Sugar glider شوگرگلایدر نوعی جانور کیسه دار درختی استرالیایی، از خویشاوندان کانگروها و از خانواده پستانداران کیسه دار استرالیایی به شمار می رود. شوگر گلایدرها از لحاظ ظاهری شبیه به سنجابهای پرنده می باشند به طوری که در هنگام

میمون نژاد پیگمی مارماست(pygmymamoset)

pygmymamoset

میمون پیگمی مارماست pygmymamoset این گونه میومنها از لحاظ جثه و اندازه بسیار کوچک می باشند از اینرو به آنها لقب “بند انگشتی” داده اند و نام اصلی آن میمون “پیگمی مارماست pygmymamoset” می باشد. گونه میمون پیگمی مارماست  نسبت