Category Archives: ایگوآنا(Iguana)

ایگوآنا(Iguana)

Iguana

ایگوآنا Iguana ایگوآنا نوعی خزنده از خانواده مارمولک ها و بومی قاره آمریکا می باشد. در طبیعت چند نوع مختلف ایگوآنا وجود دارد ولی در ایران به علت این که حیوانی است که تازه به بازار ایران راه یافته و