Tag Archives: طراحی و اجرای باغ پرندگان و باغ وحش

کلیات ضوابط و معیارهای احداث باغ پرندگان

کلیات احداث باغ پرندگان

کلیات ضوابط و معیارهای احداث باغ پرندگان   مقدمه : نگهداری از پرندگان وحشی در اسارت یا برای تکثیر و پرورش آنها جهت استفاده از گوشت ، پر و … می باشد و یا به منظور مطالعه رفتار ، فیزیولوژی

دستورالعمل تکثیر و پرورش پستانداران وحشی در اسارت

پستانداران وحشی

دستورالعمل تکثیر و پرورش پستانداران وحشی در اسارت    کلیات: خرداد ۱۳۸۷ در اجرای مواد ۱ و ۶ قانون شکار و صید مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶ و با اصلاحات مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۵۳ و ۲۵/۹/۱۳۷۵ و نیز مواد ۲۱، ۳۱ و ۳۳ الی ۳۶

دستورالعمل تکثیر و پرورش پرندگان وحشی در اسارت

باغ پرندگان

دستورالعمل تکثیر و پرورش پرندگان وحشی در اسارت   کلیات: خرداد ۱۳۸۷ در اجرای مواد ۱ و ۶ قانون شکار و صید مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶ و با اصلاحات مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۵۳ و ۲۵/۹/۱۳۷۵ و نیز مواد ۲۱، ۳۱ و ۳۳ الی ۳۶